มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการ

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"  วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ