ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับผู้เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับผู้เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4

 

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับผู้เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ(กำแพงเพชร) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด)

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบพิเศษ ครั้งที่ 2 

กำหนดการสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(กำแพงเพชร) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด)

-เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 วันเสาร์ ที่ 8 และ 15 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น.
-เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม: สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ