ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 -2548 (ISO/IEC 17025:2005)

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 -2548 (ISO/IEC 17025:2005)

 

 ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 -2548 (ISO/IEC 17025:2005) ออกให้ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
โทร. 055-706-555 ต่อ 4170,086-735-0147

จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ