เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561

เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561 

-รับสมัคร บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2561
-ประกาศรายชื่อ 10 ธันวาคม 2561 
-แข่งขัน วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ