ขอเชิญเที่ยวงาน ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม ประจำปี 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม ประจำปี 2561

 

 ขอเชิญเที่ยวงาน ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม ประจำปี 2561 วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ประกวดหมูน้อยนพมาศ และ ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ประกวดเทพบุตร-เทพธิดาราชภัฏลอยกระทง

รางวัลสำหรับการประกวดแต่ละประเภท 
- รางวัลชนะเลิศ  5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท

จำนวนเข้าชม 146 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ