มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)

-งบประมาณแผ่นดิน  (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 1)
  31 ก.ค. 2562  วันสุดท้าย ของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    7 ส.ค. 2562  วันสุดท้าย ของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่การเงินและบัญชี

-งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 2,3,4,5)
  6 ก.ย. 2562 วันสุดท้าย  ของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 13 ก.ย. 2562 วันสุดท้าย ของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่การเงินและบัญชี
 20 ก.ย. 2562 วันสุดท้าย ของงบพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ) ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
  23 ก.ย. 2562 วันสุดท้าย ของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 5 ส่งเอกสารการเบิกเงินที่งานการเงินและบัญชี

-งบประมาณกันเหลื่อมปี (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย A,B,C)
  ให้ดำเนินการตัดงบและ เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 6 เดือน ของปฏิฑินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภายในวันที่  31 มีนาคม 2562)

สอบถามเพิ่มเติม  กองนโยบายและแผน  โทร. 1201-1204
 

จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ