กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

 

 กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิก! ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

สอบถามเพิ่มเติม คุณธนาวุฒิ (พี่อาร์ม) โทร. 094-739-7959

จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ