แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 4 สอบวัดมาตรฐานภาษาอังฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ)

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 4 สอบวัดมาตรฐานภาษาอังฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ)

 

   แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด (ที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ)

1.ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14
2.สมัคร / ยืนยันเข้าสอบ วันที่ 24 ต.ค. - 9 พ.ย. 2561 

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ)

กำหนดการสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด  
ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 2561  ช่วงเช้าเวลา 10.00 - 12.00 น. / ช่วงบ่ายเวลา 14.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ