กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

 

   กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 


จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ