มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดการและรายละเอียด การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดการและรายละเอียด การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้อำนวยการสำนักงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดการและรายละเอียด การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้อำนวยการสำนักงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  กำหนดเสนอรายชื่อ/สมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 ณ งานการเจ้าหน้าที่นิติกร

สอบถามเพิ่มเติม 
งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ หลิมมงคล คุณหนิง)  โทร. 1058 


จำนวนเข้าชม 176 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ