งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการจองรถและสอบถามข้อมูลการใช้รถ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่าน Line Mobile

งานยานพาหนะ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการจองรถและสอบถามข้อมูลการใช้รถ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่าน Line Mobile

 

 งานยานพาหนะ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการจองรถและสอบถามข้อมูลการใช้รถ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่าน Line Mobile 

สอบถามเพิ่มเติม
งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ภายใน 1051 

จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ