เปิดรับสมัครนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคอมฯ ติวสอบคอมฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคอมฯ  ติวสอบคอมฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 

 เปิดรับสมัครนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคอมฯ  ติวสอบคอมฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 บัดนี้ - 26 พฤศจิกายน 2561  สมัครด่วน !  อบรม 3 รอบ รอบละ 80 คน 

สอบถามเพิ่มเติม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561 

จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ