ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561

 

   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 1 - 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561

กำหนดการสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  วันที่ 12-20 ต.ค.2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2561 ช่วงที่ 1 เวลา 10.00 -12.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด  วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ