แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานจะสามารถใช้งานได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

สอบถามเพิ่มเติม  กองนโยบายและแผน  โทร. 1201-1204 หรือ 1110

จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ