เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ Thai MOOC

เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ Thai MOOC

 

 เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) "การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง"  เริ่มต้นการใช้งานได้ที่นี่ (คู้มือการลงทะเบียนใช้งาน Thai Mooc)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
โทร. 02-0395671 - 73 แฟกซ์ 02-0395658
อีเมล์ : staff@thaicyberu.go.th, thaimooc@thaicyberu.go.th

จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ