กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

  กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
รอบของเดือนตุลาคม 2561 เต็ม 500 ท่านแล้ว!

นักศึกษาสามารถเลือกสมัครสอบได้ในรอบของเดือนพฤสจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ