ศูนย์ภาษา แจ้งกำหนดปิดให้บริการโปรแกรม speexx online เพื่อประมวลผลคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ศูนย์ภาษา แจ้งกำหนดปิดให้บริการโปรแกรม speexx online เพื่อประมวลผลคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

 

 ศูนย์ภาษา แจ้งกำหนดปิดให้บริการโปรแกรม speexx online เพื่อประมวลผลคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวล 10.00 น. 

-นักศึกษาทุกหมู่เรียนไม่สามารถเข้าระบบได้หลังจากวัน/เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม  ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 169 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ