กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

 

  กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์
2.ชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากสมัครสอบ มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยชำระเงิน ณ งานการเงิน ชั้น 2 ตึก 14 พร้อมยื่นบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันตัวตน
3.Print บัตรเข้าห้องสอบ พร้อมนำบัตรนักศึกาา ยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

นักศึกษาที่สอบเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ต้องรอผลสอบออกก่อน จึงจะสามารถสมัครได้


ผลสอบจะประกาศในวันที่  2 ตุลาคม 2561 

จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ