แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

 แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  จัดทุกเดือน เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แจ้งนักศึกษาด่วน  เปิดรับสมัครอบรม  ติวสอบคอมฯ รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั้ง ต่อรอบเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม  
สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร. 055-706555 ต่อ 1651


จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ