ขอเชิญนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมอบรมงานวิจัยเฉพาะด้าน (คณิตศาสตร์)

ขอเชิญนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมอบรมงานวิจัยเฉพาะด้าน (คณิตศาสตร์)

 

 ขอเชิญนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมอบรมงานวิจัยเฉพาะด้าน (คณิตศาสตร์) ในวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม

จำนวนเข้าชม 471 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ