ประกาศ ปิดรับสมัครทุน เพื่อการศึกษา ปตท.สผ.

ประกาศ ปิดรับสมัครทุน เพื่อการศึกษา ปตท.สผ.

 

ปิดรับสมัครทุน เพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์สินในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558 หมดเขตส่งใบสมัคร วันจันทร์ ที่  9 พฤศจิกายน 2558    เวลา 16.30 น ส่งเอกสารใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>>ประกาศเดิม<<<

>>>ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร<<<

จำนวนเข้าชม 376 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ