แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

 แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

 

   แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

จาก 27-28 กันยายน 2561 เป็นวันที่ 24-25 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์
2.ชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากสมัครสอบ มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3.Print บัตรเข้าห้องสอบ พร้อมนำบัตรนักศึกาา ยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

ปิดรับสมัคร  20 กันยายน 2561 

จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ