เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

 

  เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC วันที่ 5 กันยายน 2561 เวล13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร. ภายใน 1571

จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ