ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ การประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ การประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

 

 ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ การประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31  กล้วยไข่เกมส์ วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและอำนวยการ ตึก 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ