ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

 

 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  The 5 Th National Conference KPRU งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 


สอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
โทร. 055-706555 ต่อ 1760,4231 หรือ 090-9414809
E-mail: research@kpru.ac.th

http://research.kpru.ac.th/conference5/ 

จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ