บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

-ปริญญาเอก 

-ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  รุ่น 11

-การบริหารการศึกษา  รุ่น 4

-ปริญญาโท

-ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

-การบริหารการศึกษา


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึง  10 ตุลาคม 2561 

ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ชั้น 7  (อาคาร 12)
โทร. 055-706-555  ต่อ 1770 , 1780,  091-836-5279,  085-400-5550

สมัครออนไลน์  http://graduates.kpru.ac.th

จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ