แจ้งนักศึกษาที่เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ TOEIC

แจ้งนักศึกษาที่เรียน  รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4  ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ TOEIC

 

 แจ้งนักศึกษาที่เรียน  รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด)  ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ TOEIC วันนี้ - 5 กันยายน 2561 

-ประกาศรายชื่อ  วันที่ 7 กันยายน 2561 
-สอบ  วันที่ 12 กันยายน 2561 
           มรภ ก.พ. ช่วงเช้า : 09.00 - 12.00 น. 
                          ช่วงบ่าย : 13.00 - 1500 น. 
           (ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ)
            มรภ ก.พ. (แม่สอด) ช่วงบ่าย : 13.00 - 1500 น. 
           (ณ ห้องประชุมรัตนมณี)

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 198 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ