ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้ามร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ พร้อมคำขวัญ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอเชิญชวน  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้ามร่วมประกวดตราสัญลักษณ์  พร้อมคำขวัญ  ลด  ละ เลิก  การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

 ขอเชิญชวน  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้ามร่วมประกวดตราสัญลักษณ์  พร้อมคำขวัญ  ลด  ละ เลิก  การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

-สมัครและส่งผลงาน  วันนี้ถึง 3 กันยายน 2561 
-ตัดสิน         5 กันยายน 2561 
-ประกาศผล  7 กันยายน 2561 
-มอบรางวัล  10 กันยายน 2561 

จำนวนเข้าชม 198 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ