แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 1, 2, 3, 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 1, 2, 3, 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด

 

 แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 1, 2, 3, 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด

ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบ ได้ที่ https://engtest.kpru.ac.th

สมัครตั้งแต่วันนี้  - 31 ส.ค. 2561 เฉพาะ  รหัส 59, 60, 61 

การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561

กำหนดการสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  วันที่ 3-21 ก.ย. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด  วันที่ 17-20 ก.ย. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์) 

หมายเหตุ: ราชวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด กำหนดสอบ  วันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ