กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3

กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3

 

 กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3

วันที่ 30-31  สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น.  ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป

จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ