ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมฟังบรรยายพิเศษแบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ขอเชิญอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมฟังบรรยายพิเศษแบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 

 ขอเชิญอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมฟังบรรยายพิเศษแบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ด่วน! รับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น  19  กันยายน  2561  เวลา 10.30 - 15.30 น.  ณ  ห้องประชุม ชั่น 1 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิทยากร  ดร.เอกก์  ภทรธนกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั้ง คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โทร. 055-706555 ต่อ 3513, 3640 แฟ็กช์ 055706511  อีเมล์. fms-info@kpru.ac.th

จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ