เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561

 เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561

 

 เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561  ประเภทไม่ต่อเนื่อง  จำนวน  50 ทุน 
-ขาดแคลนทุนทรัพย์
-มีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป
-มีความประพฤติดี  มีจิตอาสา
-สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน  10 - 24  ส.ค. 2561 ณ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

เอกสารประกอบการพิจารณา
-ใบสมัคร
-ใบระเบียนผลการเรียน
-สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
-แฟ้มสะสมผลงาน

จำนวนเข้าชม 446 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ