กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1  ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

 

>> เข้าสู่เว็บสอบมาฐานคอมพิวเตอร์ <<

จำนวนเข้าชม 233 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ