แจ้ง...สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

แจ้ง...สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  ครั้งที่ 2

 

 แจ้ง...สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 ก.ค. 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น.  ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562 

หมายเหตุ  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในวันที่ 23 ก.ค. 2561 บริเวณชั้น 1  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 264 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ