งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน/การประกวด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน/การประกวด  << รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้เข้าแข่งขัน ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ

>> แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้เข้าแข่งขัน <<

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

2.กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

3.ตารางการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561


หลักเกณฑ์การแข่งขัน

1.วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์

2. วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม-Paint *เปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน Paint ประถมต้น เป็นห้อง 48201 และ ประถมปลาย เป็นห้อง 48202

4. วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

5. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

6. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เกมตอบปัญหาคณิตศาสตร์  * ผู้จัดการแข่งขัน ขอเปลี่ยนระดับชั้นที่จัดแข่งขันจากประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) เป็น "ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)"

7. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEM)

8. วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ขยายเวลารับสมัคร ถึง 13 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน/การประกวด  << รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 


แผนผังสถานที่จัดงาน


แผนผังสถานที่จัดงาน ชั้น 1


แผนผังสถานที่จัดงาน ชั้น 2


แผนผังสถานที่จัดงาน ชั้น 3จำนวนเข้าชม 3,985 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ