เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ทุกประเภท)

เชิญชวนนักศึกษา  ส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ทุกประเภท)

 

 เชิญชวนนักศึกษา  ส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ทุกประเภท) ความยาวไม่เกิน 15 นาที  ส่งผลงาน  10 ก.ค. -3 ส.ค. 2561  ประกาศผล  6 ส.ค. 2561  ชิงเงินรางวัลกว่า  7,000 บาท 

ส่งใบสมัคร  20  กรกฎาคม  2561 
ส่งผลงานได้ที่  ห้องพยาบาล  กองพัฒนานักศึกษา
รับรางวัล  8  สิงหาคม 2561 

จำนวนเข้าชม 155 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ