กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 

 กำหนดการ  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษา  ภาคปกติ)  "น้อมจิตวันทา  บูชาครู"  ระหว่างวันที่  18-19  กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 3  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
คำขวัญประจำวันครู 2561 ครั้งที่ 62 โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

จำนวนเข้าชม 170 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ