เปิดศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ ตรี/โทร/เอก CU-TEP

เปิดศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ  ตรี/โทร/เอก CU-TEP

 

 ศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับคณะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ  ตรี/โทร/เอก CU-TEP  สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สมัคร  วันที่ 10-15  ก.ค. 2561 (ค่าสมัครสอบ)  900 บาท

กำหนดสอบ  วันเสาร์ที่ 11  สิงหาคม 2561  ณ  คณะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม   รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  โทร. 080-2656451

จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ