มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม  ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2561 

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 055-706-555  ต่อ 1022, 1023 

จำนวนเข้าชม 295 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ