ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ

 

 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ  จำนวน 5 รุ่น วันที่ 8, 18, 22 ก.ค. 2561 และ วันที่ 5, 19 ส.ค. 2561  รับสมัคร บัดนี้ - ก่อนวันอบรมในแต่ละรุ่น 5 วัน  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม  คุณรุจิรา  (แตงไทย) 089-2688910

จำนวนเข้าชม 128 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ