สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3 (รอบพิเศษ) กำหนดการสอบ

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  ครั้งที่ 3 (รอบพิเศษ) กำหนดการสอบ

 

 แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังฤษ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด  (ที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ) 1. สมัคร/ยืนยันเข้าสอบ วันที่ 28. มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561 https://engtest.kpru.ac.th
2. ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ที่ฝ่ายงานการเงิน  ชั้น 2 อาคาร 14 

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  ครั้งที่ 3 (รอบพิเศษ) กำหนดการสอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  วันที่ 16-17 ก.ค. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด  วันที่ 19-20 ก.ค. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. 

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571จำนวนเข้าชม 215 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ