เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจสวมเสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจสวมเสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

 

 เชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจสวมเสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  สั่งจองภายใน 26 มิถุนายน 2561 งานธุรการ ชั้น1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ราคา 220 บาท (หักค่าเสื้อจากเงินเดือน)

สอบถามเพิ่มเติม  งานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร. 1056

จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ