เชิญร่วมงาน..นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 35

 เชิญร่วมงาน..นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 35

 

 เชิญร่วมงาน..นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 35 "สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ดร.ปนัดดา  วงศ์ผู้ดี  วิทยากร การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "ก้าวสู้ Thailand 4.0 ด้วยการอ่าน" วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 055-706555 ต่อ 1503

จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ