ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงงานวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงงานวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น

 

1.หนังสือขอเชิญส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น

2.กำหนดการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น

3. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(รับสมัครออนไลน์เท่านั้น)

4.ตรวจรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

จำนวนเข้าชม 292 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ