ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ