ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561 และการนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปข้าวและสมุนไพร วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารทีปังกรชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สอบถามเพิ่มเติม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 055-706555 ต่อ 1760 

จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ