ด่วน! สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดวันนักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำปีการศึกษา 1/2561

ด่วน! สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  กำหนดวันนักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา  ประจำปีการศึกษา 1/2561

 

 ด่วน! สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  กำหนดวันนักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา  ประจำปีการศึกษา 1/2561  ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
สอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์  055-706555 ต่อ 1477 - 1478 

จำนวนเข้าชม 338 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ