แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

 แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

 

  แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

สมัคร และชำระเงิน 1 - 22 มิถุนายน 2561

สอบ 28-29 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562

หมายเหตุ การสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครั้งแรกไม่ต้องชำระเงิน
               กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14 

จำนวนเข้าชม 189 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ