ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน"

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน" วิทยากรโดย รศ.ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง 25-26 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกาสะลอง  ชั้น 2 อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิทยากร
รศ.ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง

สอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 1760

จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ