ขอเชิญบุคลากร.. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการทำวิจัยในงานประจำ (R to R)

ขอเชิญบุคลากร.. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการทำวิจัยในงานประจำ (R to R)

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญบุคลากร.. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการทำวิจัยในงานประจำ (R to R) วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง  ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิทยากร  รศ.ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไซย

จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ